Què hem fet


Al llarg de la nostra vida professional hem realitzat una gran varietat de treballs dins el mon de l’enginyeria forestal, el medi ambient  i sistemes d’informació geogràfica (GIS o SIG). Els membres de SigNatura21 tenen experiència treballant amb equips internacionals format per gent provinent de diversos països com Alemanya, Finlàndia, França, Brasil, Nepal, Austràlia, Mèxic, Japó, Etiòpia, Índia. Tot seguit vos oferim un llistat general de la nostra experiència.

1. Enginyeria forestal i del medi ambient

 • Elaboració de projectes  de repoblacions forestals
 • Pla local d’incendis forestal
 • Gestió d’obres en rius i riberes
 • Projectes de restauració de rius i riberes
 • Restauració de zones humides
 • Restauració de zones degradades
 • Direcció d’obra forestal
 • Estudi del paisatges
 • Plans cinegètics
 • Estudis d’impacte ambiental
 • Gestió de subvencions en el medi rural i forestal
 • Prevenció de riscos laborals

2. Geomàtica o tecnologies espacials

 • Sistemes d’informació geogràfica
 • Teledeteció
 • Models digitals d’elevacions
 • Gestió de base de dades espacials
 • Aixecaments topogràfics amb GPS

3. Formació

 • Sistemes d’informació geogràfica amb programari lliure.
 • Plantes medicinals

4.Creació i manteniment web amb la col·laboració amb Tollaga Software

5.Comerç ecològic i de proximitat. Tenda el Cabasset

6. Idiomes

 • Valencià/Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Francès
 • Alemany