Metodologia


Tractarem les plantes medicinals des de la perspectiva de les dolències, sense deixar de banda aspectes tant importants com:

  • la seua descripció
  • la seua denominació popular (nom típic en cada poble)
  • la seua utilització
  • les formes d’administració
  • els refranys i dites populars

A més, insistirem en els remeis que en els pobles del nostre entorn s’han usat des d’antigament i aprendrem a fer-los nosaltres mateixos.